1. prof. dr hab. Aleksandrs Baikors (Uniwersytet w Dangarpils)
2. prof. dr hab. Monika Całkiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
3. prof. dr hab. Zdzisław Cutter (Akademia Im. Jana Długosza w Częstochowie)
4. prof. dr hab. Henryk Ćwięk  (Akademia Im. Jana Długosza w Częstochowie)
5. prof. dr hab. Adam Dobroński ( Uniwersytet w Białymstoku)
6. prof. dr hab. Zbigniew Karpus  (Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu)
7. prof. dr hab. Michał Klimecki (Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu)
8. prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski (Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu)
9. prof. dr hab. Kazimierz Łastawski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
10. prof. dr hab. Jan Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski)
11. prof. dr hab. Aleksandr Malko (Rosyjska Akademia Naukowa)
12. prof. dr hab. Andrzej Ostrowski (UMCS Lublin)
13. prof. dr hab. Tadeusz Panecki  (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
14. dr hab. Rusłan Puzikow (Uniwersytet w Tambowie)
15. prof. dr hab. Włodzimierz Snapkowski (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku Białoruskim)
16. prof. dr hab. Wasilij Stesepanovich; (emeryt  Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. A. Puszkina w Brześciu)
17. prof. dr hab. František Škvrnda (Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie)
18. prof. dr hab. Dariusz Szpoper (Uniwersytet Gdański)
19. prof. dr Miguel Ayuso Torres (Uniwersytet Papieski Comillas w Madrycie,  Hiszpania)
20. prof. dr hab. Wiesław Walkiewicz  (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
21. prof. dr hab. Paul Zawadzki (CERSES/ CNRS – Francja) Centre de Recherche Sens, Ethique et Société (CERSES) - centrum badawcze CNRS na Uniwersytecie Paris 5 (Université Paris 5).
22. prof. dr hab. Jacek Zieliński (Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie)
23. prof. dr hab. Janusz Zuziak (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
24. dr hab. Wojciech Śleszyński (Uniwersytet w Białymstoku)