Doctrina. Studia społeczno-polityczne.

Doctrina. Social and Political Journal.

 

Doctrina - okładka

Afiliacja: Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach

Wydawca: Pracownia Wydawnicza WH UPH w Siedlcach
PL ISSN 1730-0274

 

Pismo ukazuje się od 2004 roku w numeracji ciągłej

Wydanie papierowe jest wersją pierwotną pisma

 

 


Redakcja:
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Stanisław Jaczyński
Zastępca redaktora naczelnego: dr Cezary Kalita
Sekretarz redakcji: dr Renata Tarasiuk

Redaktor tematyczny: bezpieczeństwo, stosunki międzynarodowe - dr Renata Tarasiuk, etyka, socjologia - dr Cezary Kalita

 

Redaktorzy językowi:
dr Renata Tarasiuk (język polski)
dr Aldona Borkowska (język rosyjski)
mgr Katarzyna Łaskarzewska (język angielski)
Redaktor statystyczny: dr Elżbieta Szczygielska

Licencja Creative Commons
Publikacje są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

 

Rada Naukowa

Zofia Chyra-Rolicz (przewodnicząca), Aleksandrs Baikovs (Łotwa), Maria Gołębiowska, Stanisław Jaczyński, Stanisław Jarmoszko, Michał Klimecki, Jarosław Kozuba, Piotr Matusak, Rosłan Puzikow (Rosja), Władimir Panczenko (Rosja), Władimir Snapkowski (Białoruś), Swietłana Szczudło (Ukraina), Paul Zawadzki (Francja), Jacek ZielińskiAdres redakcji:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
ul. Żytnia 39, II piętro, pok. 2.45, 08-110 Siedlce,
tel. (025) 643 18 68,
e-mail: stanislaw.jaczynski@uph.edu.pl (red. nacz.)
e-mail: cezkalita@poczta.onet.pl (z-pca red. nacz.)
e-mail: redakcjadoctriny@gmail.com (sekretarz)

 

Wydawca: Pracownia Wydawnicza WH UPH w Siedlcach
ul. Żytnia 39, pokój 2.45
08-110 Siedlce
tel. +48 25 643 18 68
e-mail: pracownia.wydawnicza@gmail.com
www.wh.uph.edu.pl

Dystrybucja: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
ul. Żytnia 17/19
08-110 Siedlce
tel. +48 25 643 15 20
e-mail:wydawnictwo@uph.edu.pl
www.wydawnictwo.uph.edu.pl