Aldona Borkowska

Wojna i pokój. Dualizm świata w powieści Zachara Prilepina Patologie Plik PDF


Izabela Czepirska, Katarzyna Górak-Sosnowska

Bliski Wschód i Afryka 5 lat po Arabskiej Wiośnie. Czy było warto? Plik PDF


Izabela Dąbrowska

The legal and constitutional implications of Britain’s withdrawal from the EU Plik PDF


Marta Gębska

Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w Polsce na podstawie wskaźnika minimum socjalnego i minimum egzystencji Plik PDF


Artur Gołębiowski, Agnieszka Łapińska

Activities of Branch No. 2 of Division II of the Chief of Staff HR of the Polish Army against the Masurian population in the 1930’sPlik PDF


Arkadiusz Indraszczyk

Ruchy społeczne a bezpieczeństwo człowieka i społeczności Plik PDF


Stanisław Jaczyński

W cieniu zbrodni katyńskiej. Polscy jeńcy wojenni ocalali z obozów specjalnych NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie Plik PDF


Malina Kaszuba

Anatomia rosyjskiej wojny hybrydowej Plik PDF


Elżbieta Kur

Językowy obraz wojny w przysłowiach polskich i obcych Plik PDF


Dariusz Minkiewicz, Wiesław Pietrzak

Prawno-instytucjonalny wymiar ochrony humanitarnej zwierząt Plik PDF


Izabela Oleksiewicz

Cyberterroryzm jako naczelne wyzwanie dla systemu bezpieczeństwa narodowego RP Plik PDF


Malwina Siewier

Z dziejów bezpieczeństwa wewnętrznego II RP. Policja Województwa Śląskiego wobec ruchu komunistycznego Plik PDF


Barbara Stelingowska

„Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”. Wokół reportażu Swietłany Aleksijewicz Plik PDF


Wojciech Święch

Vaclav Havel i koncepcja niepolitycznej polityki Plik PDF


Michał Pietkiewicz

Jurysdykcja karna na międzynarodowej stacji kosmicznej Plik PDF
Recenzje/Reviews

Wokół problematyki ładu społecznego Ład społeczny i jego przedstawienia. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza, red. Tomasz Nawrocki i Wojciech Świątkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2016, ss. 255 (rec. Adam Bobryk) Plik PDF


Nigel Inkster, China’s Cyber Power, Routledge, 2016, ss. 155 (rec. Robert Śnitko) Plik PDF


Panslawizm wczoraj, dziś jutro
, red. Z. Chyra-Rolicz, T. Rokosz, Pra­cownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego UPH, Siedlce 2016, ss. 298 (rec. Izabela Kochan) Plik PDF